HED´s KENO

KENO

ev. Länk ev. Länk ev. Länk

 
    KENO  11
                                                                                                                  MIN      MAX     iRAD
              1       2        3       4       5        6       7       8        9      10 
ZON 1                     |                    
10                

ZON 2                     |                   
20                

ZON 3                     |                   
30                

ZON 4                     |                   
40                

ZON 5                     |                   
50                

ZON 6                     |                    
60                

ZON 7                     |                 
  70                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MIN     

 MAX    

 EXT                                            
 EXT                                            
 EXT                                            
 EXT                                            
 EXT                                                          Antal rader            Minsta radskillnad   

                                                          


                                        
 

 

  Lämplig bild kommer att läggas här !!
 

Contact page builder