HED´s GOAL ranking special         ver. 3.0    

Måltips-statistik

ev. Länk ev. Länk ev. Länk

 
                                              MÅLTIPSMATCHER    1 - 30

       1        2      3        4       5       6       7      8       9      10     11     12    13     14     15
  A                    |                    |                 
  B                    |                    |                 
  C                    |                    |                 
  D                    |                    |                 


       16     17     18      19     20     21     22     23     24     25      26     27     28     29     30   
  A                    |                    |                 
  B                    |                    |                 
  C                    |                    |                 
  D                    |                    |                 


       Antal rader          Minsta radskillnad            Säkra matcher        


                                               Min       Max     Rad                                                      Min     Max
  Antal matcher mellan 1 - 10              Antal matcher mellan  1 - 15   
  Antal matcher mellan 11 - 20            Antal matcher mellan 16 - 30  
  Antal matcher mellan 21 - 30  

                                               Min      Max
  Antal matcher från grupp     A     B     C     D  

    Rankningvärde per match :
                               10    MinMax

                                20   

                                30   


                                                          

                                           

             
 

  Lämplig bild kommer att läggas här !!
 

Contact page builder